ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ДАН 14.10.2021. год.

 

 

Датум

РЈ/Пословница

Електроенергетски објекат

 

Подручје без напајања

 

Разлог прекида испоруке

Вријеме прекида испоруке

Почетак

   Завршетак

14.10.2021.

Братунац

(Сребреница)

ТС 10/04 кV Дуго поље 2

НН излаз 2

 

Потрошачи са НН излаза

2

Реконструкција кућних прикључака

09:00

14:00

14.10.2021.

Угљевик

ТС Коренита 2

Један НН излаз – бр.2

Нови прикључак

08:30

11:30

14.10.2021

Угљевик

ТС Горња Крћина

Један НН излаз – бр.3

Санација НН мреже

09:00

14:00

14.10.2021

Угљевик

ТС Видовићи

Један НН излаз – бр.1

Нови прикључак

12:00

13:00

14.10.2021

Угљевик (Лопаре)

ТС Mилетићи

Један НН излаз – Милетићи

Санација НН мреже

08:30

14:00

14.10.2021

Власеница

(Милићи)

ДВ 10 Кв  Фарма

ТП Касаба 1,ТП Вукшић  Поље

Расјека растиња

08.00

15.00

14.10.2021

Братунац

ТС 10/04 кV Дуванска

НН излаз „Подградац“и „Занатски центар“

Потрошачи са НН излаза Подградац и Занатски центар

Замјена бројила

10:00

12:00

14.10.2021

Власеница

ТС Тикварићи

 

Тикварићи

Замјена НН ормара

09:30

14:30

14.10.2021

Власеница

ДВ 10Кв Пискавице

Пискавице, Алихођићи, Друм,Ђамђићи, Бегићи, Шахмановићи, Баћино брдо, Барице, Градина, Јаровље, Рашића гај, Коларевићи, Мршићи, Пијуци, Тикварићи, Д.Залуковик, Дурићи, Ц.Ријека, Г.Шадићи, Драгаши, Подцрквина, Цикоте равне, Бобари

Уградња ДУР Р0107

09:30

14:30

14.10.2021.

Зворник

(Осмаци)

ТС  Сајтовићи

НН излаз према  Папратнику

Пренос прикључака са старе на нову НН мрежу

08:00

14:00

14.10.2021.

Бијељина

ТС Вршани Центар 1

1 НН излаз према Николићима

Реконструкција НН мреже

08:30

12:00

14.10.2021.

Бијељина

ТС Вршани Гаврићи

1 НН излаз према гробљу

Санација НН мреже

12:30

14:30

14.10.2021.

Власеница

(Хан Пијесак)

ТС Кусаче 2

1 НН излаз

Замјена дотрајалих дрвених стубова

13:00

15:00

14.10.2021.

Власеница

(Хан Пијесак)

ТС Кусаче 1

НН излаз бр. 4

Замјена дотрајалих дрвених стубова

10:00

13:00

14.10.2021.

Власеница

ТС Власеница 5

1 НН излаз

Измјештање мјерног мјеста

10:00

15:00

14.10.2021.

Бијељина

(Јања)

ТС 10/0,4 Г. Којчиновац

 

Један НН излаз

Санација НН мрезе

08:30

12:00

14.10.2021.

Зворник

(Брањево)

ТС  Гудура 1

 

НН излаз према  Продавници

Измјештање мјерног мјеста

11:00

13:00