Bijeljina 19 °C
subota, 23.09.2023.
Savjet za štampu BiH: Kri­mi­na­li­za­ci­ja kle­ve­te u RS ugrožava i no­vi­na­re u FBiH
Za­kon o kri­mi­na­li­za­ci­ji kle­ve­te, ko­ji je ne­da­vno stu­pio na sna­gu u Re­pu­bli­ci Srpskoj, mo­gao bi ima­ti po­slje­di­ce ne sa­mo za no­vi­nar­stvo u RS ne­go i u FBiH, je­dan je od za­ključaka se­mi­na­ra "Me­ha­ni­zmi za­šti­te no­vi­nar­skog po­zi­va u svje­tlu kri­mi­na­li­za­ci­je kle­ve­te u Re­pu­bli­ci Srpskoj".
prije 1 dan
0
0
CCC poziva na povlačenja nacrta Zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija u RS
Povodom sjednice Narodne skupštine Republike Srpske zakazane za 26.09.2023. godine na kojoj je jedna od tačaka dnevnog reda Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija u Republici Srpskoj, Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju poslanike da navedeni Nacrt zakona povuku sa sjednice Narodne skupštine odnosno da ne usvoje Nacrt zakona u predloženoj formi.
prije 1 dan
0
0
"Pronicljivi i oštroumni Šmit: Osjećam određen animozitet koji dolazi iz Republike Srpske
Mi moramo unaprijediti obuku tužilaca na predmetima negiranja genocida, poručio je tokom obilježavanja 20 godina od osnivanja Memorijalnog centra u Potočarima kod Srebrenice, Kristijan Šmit, koga Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika u BiH, a odgovarajući na pitanje koje se odnosilo na potrebu proširivanja Krivičnog zakona BiH u dijelu negiranja genocida, s obzirom na to da niko do sada nije osuđen.
prije 3 dana
0
0
Peticija građana Sanskog Mosta: "Život na uglju" postaje nepodnošljiv
Grupa građana okupila se oko Inicijative „Život na uglju“ koja se bori protiv eksploatacije uglja u Sanskom Mostu koja je na štetu okoliša i života građana kako bi ukazala na dugogodišnje probleme sa kojima se suočavaju građani i građanke Sanskog Mosta pri eksploataciji uglja. Zbog toga, Inicijativa je pokrenula i potpisivanje peticije za hitno djelovanje nadležnih organa po pitanju eksploatacije koja je štetna kako po stanovnike, tako i po samu životnu sredinu.
prije 3 dana
0
0