Van svake razumne sumnje dokazano je da je kvalitet života pacijenta Kneževića bio znatno narušen hemodijalizom na koju je morao odlaziti tri puta sedmično, navodi se pored ostalog u presudi Vrhovnog suda RS koja je u posjedu Srpskainfo.

Zbog čestih hemodijaliza, Knežević je trpio jake bolove, a zbog neadekvatnog liječenja došlo je do umanjenja životnih aktivnosti

Zbog pretrpljenih duševnih bolova, te umanjenja životne aktivnosti izazvane pogrešnim liječenjem hemodijalizom, Kneževiću je dosuđen iznos od 44.000 maraka, sa zateznim kamatama.