Iz Policijske uprave Trebinje je saopšteno da su završili seriju predavanja za osam odjeljenja trebinjske Gimnazije, tokom kojih su s učenicima razgovarali o vršnjačkom nasilju u stvarnom svijetu, njegovim oblicima, kako ih prepoznati i zaštititi se te kome se obratiti ukoliko se neko nađe u situaciji da ga neko od vršnjaka maltretira.

"Takođe, tema koja se nastavlja na vršnjačko nasilje u stvarnom svijetu je vršnjačko nasilje u virtuelnom svijetu, koje je mnogo opasnije. S obzirom na to da danas društvene mreže, razni formi, platforme i veb-sajtovi zauzimaju veliki dio društvenog života mladih - može se očekivati da se vršnjačko nasilje prenese i u digitalni oblik, ali sa velikom razlikom", naveli su iz trebinjske Policijske uprave.

Ta razlika se, kako se ističe, ogleda u činjenici da je virtuelno vršnjačko nasilje dosta teže ispratiti roditeljima, nastavnicima, pedagozima i policijskim službenicima, te naći ko vrši vršnjačko nasilje, a i činjenica da se tehnologija svaki dan unapređuje dosta otežava bilo kakve aktivnosti koje su usmjerene na smanjenje vršnjačkog nasilja.

"Zbog ovih razloga najvažnije je da se mladi koji su, uslovno govoreći, prvi na udaru obrazuju, da im se pokažu načini na koje mogu svoje fotografije, lične podatke i sve ostale informacije koje ostavljaju na društvenim mrežama zaštititi", navodi se u saopštenju.

"Svjesni smo da dosta roditelja ne pridaje značaj tome šta njihova djeca rade kada su na internetu. To treba da mijenjamo. Kao što znaju s kim im se djeca druže u školi, tako treba da znaju s kim komuniciraju u virtuelnom svijetu", ističe se u saopštenju.

Navedeno je da je već bilo slučajeva u kojima su se mladi ljudi odlučili na suicid zbog virtuelnog nasilja, za koje se saznalo tek nakon gubitka mlade osobe.

"Digitalni svijet dozvoljava svima da komentarišu, vrijeđaju, iznose mržnju, bez posljedica. Dozvoljeno je da jedna osoba ima više profila sa različitim imenima i na taj način žrtvu kontroliše, unoseći joj svakodnevni strah, što onemogućava normalno funkcionisanje", naveli su iz policije.