Preporučuje se korisnicima koji žive na pomenutim lokacijama da pripreme neophodne rezerve vode za navedeni vremenski period.