ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ДАН 15 .09.2021. Год.

 

 

Датум

РЈ/Пословница

Електроенергетски објекат

 

Подручје без напајања

 

Разлог прекида испоруке

Вријеме прекида испоруке

Почетак

   Завршетак

15.09.2021.

Зворник

ТС Петровићи

Један НН излаз:

према Богићевичима

Расјека растиња поред НН мреже

09:00

13:00

15.09.2021.

Угљевик

ТС Доње Забрђе 1

Један НН излаз – Црква

 

Реконструкција НН мреже

10:00

14:30

15.09.2021

Угљевик

ТС Коренита 1

Један НН излаз – бр.2

Прикључак

08:30

09:30

15.09.2021

Угљевик

ТС Кoренита 5

Један НН излаз – бр.3

Расјека

08:00

10:00

15.09.2021

Угљевик (Лопаре)

ТС Потраш

Један НН излаз - Секулићи

Замјена стубова,затезање ужади,расјека растиња

08:30

14:00

15.09.2021

Угљевик (Лопаре)

ТС Прибој 3

Један НН излаз - Шимаре

Санација НН мреже

08:30

14:00

15.09.2021.

Бијељина

(Јања)

ДВ 10Кв Пилица

Главичице, Батар и дио Јоховца

Плански годишњи ремонт ДВ Пилица

09:00

17:00

15.09.2021.

Бијељина

ТС Силос

Један НН излаз:

Улица Д. Туцовића око Равне Горе

Санација НН мреже

09:00

13:00

15.09.2021

Бијељина

(Јања)

ТС Модран 3 Кајмаковићи

Један НН излаз према Кајмаковићима

Извођење радова на НН мрежи

09:00

12:00