Kako se navodi, oko 44 odsto radno sposobnih domaćinstava zaostajalo je u plaćanju stanarine i hipoteke u novembru prošle godine, u odnosu na 26 odsto u januaru 2021, prenio je danas Blumberg.

Anketa je sprovedena na uzorku od 10.470 odraslih osoba, a rezultati istraživanja ukazuju na krizu troškova života, što je dodatno pojačalo pritiske izazvane pandemijom Covid-19.

Zakupci stanova, koji se suočavaju sa najbržim povećanjem stanarine u deceniji, posebno su na udaru, a čak osam odsto njih zaostaje u plaćanju troškova stanovanja.

Studija ukazuje na još sumorniju sliku za korisnike socijalnih stanova, budući da je 19 odsto njih izjavilo da zaostaje u plaćanju, dok čak 44 odsto ima problema u plaćanju troškova stanovanja, što praktično znači da mnogi od njih nisu bili u mogućnosti da zamijene električne uređaje ili uključe grijanje.

Istovremeno, korisnici hipotekarnih kredita pogođeni su nizom povećanja kamatnih stopa bez presedana od strane Banke Engleske. Očekuje se da će centralna banka nastaviti sa desetim uzastopnim povećanjem u četvrtak, a predviđa se da će referentna kamatna stopa dostići 4,5% do maja.

Udio vlasnika hipotekarnih kredita koji zaostaju ili se muče sa otplatom rata skoro se udvostručio sa 27% na 50% između januara 2021. i novembra 2022. godine. Uprkos naglom porastu, ukupan broj kreditno zaduženih građana koji je suočen sa finansijskim problemima u otplati svojih obaveza i dalje je manji nego što je slučaj sa zakupcima stanova.

"S obzirom da su mnogi ljudi koji iznajmljuju stanove na granici već iscrpljenih finansija, pritisak izazvan inflacijom i rastom cijena zakupa ima snažan uticaj na njihov kućni budžet i dobrobit", smatra Kara Paciti, viši ekonomista istraživačkog centra.

Sa očekivanim porastom troškova stanovanja, situacija za zakupce će se pogoršati, ukoliko država ne interveniše, pokazalo je istraživanje.