Ovim putem zamolio bi lično predsednika Suda gos. Hanušića da pokrene nadležne koji su preuzeli slučaj Dragstes- Nešković! Zamolio bi načelnika Policijske uprave Stjepana Terzića da pohapsi počinioce ovog djela a ne da hapse mene bez ijednog objašnjenja! I na kraju obraćam se narodnom Gradonačelniku kada stigne papir o preispitivanju ovog slučaja nesklanja po ladicama i nevraća za Banja Luku bez ijednog objašnjenja!

Zamolio bi predstavnike Skupštine grada tj..trideset jednu osobu da se pokrene moj slučaj nakon 30 mjeseci! Ustanove koje neodreaguju na ovakav slučaj za mene lično znači prikrivanje i podržavanje kriminala!-završio je Stevo Lazić.