ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ДАН 23.06.2022. год.

Датум РЈ/Пословница Електроенергетски објекат

Подручје без напајања

 Разлог прекида испоруке Вријеме прекида испоруке

     Почетак Завршетак

23.06.2022. Бијељина Пелагићево ДВ10kV Крепшић-Лончари Лончари и Човић Поље Расјека растињана ДВ Крепшић-Лончари 09:00- 14:00

23.06.2022 Угљевик ДВ 10kv Коренита Насеља: Доње Забрђе(дио),Посавци, Коренита,Пиперци,Бобетино Брдо,Мртвица,Кореташи (дио) Замјена МРО на ТС Коренита 2 10:00-10:45

23.06.2022 Угљевик ДВ 10kv Коренита Насеља: Доње Забрђе(дио),Посавци, Коренита,Пиперци,Бобетино Брдо,Мртвица,Кореташи (дио) Замјена МРО на ТС Коренита 2 15:00- 15:45

23.06.2022 Угљевик TС Коренита 2 НН излаз – сви НН излази Замјена МРО на ТС Коренита 2 10:00 15:45

23.06..2022. Власеница (Милићи) ЖТС10/04 kv Забрђе нн излаз 1 Подручје села Забрђе Расјеча растиња и замјена стубова 09:00 14:00

23.06.2022 Угљевик (Лопаре) TС Горње Липовице1 НН излаз – Тошићи Израда прикључка 09:30 14:00

23.06.2022. Зворник ТС 10/04kV Медицински Центар Нови ТП Медицински Центар Нови Монтажа и прикључак новог разводног ормана 13:00 14:00