U prvoj fazi izgradnje završeni su grubi građevinski radovi i dio građevinsko-zanatskih radova. Sredstva za ovu namjenu obezbijeđena su iz kreditnih sredstava u 2019. godini, u ukupnom iznosu od 1.000.000 konvertibilnih maraka. Radovi su završeni u ugovorenom roku, a zapisnička primopredaja izvršena je 8. oktobra 2020. godine. Ukupna vrijednost izvedenih radova u prvoj fazi izgradnje iznosila je 975.202,77 konvertibilnih maraka.

Tokom izvođenja radova u prvoj fazi pojavili su se određeni viškovi i nepredviđeni radovi, u vrijednosti od 195.000 konvertibilnih maraka, koje je Grad Bijeljin obavezan da plati izvođaču radova. Viškovi radova se uglavnom odnose na grešku u izradi projektne dokumentacije, u vidu pogrešnih mjera u količinama željeza, a nepredviđeni radovi se odnose termoizolaciju tavanskog prostora.

Treća faza izgradnje radionica planirana je u 2022. godini.