"Potrebno je da se na institucionalnom nivou u katastru provjere i dostave tačni podaci i dokazi o oduzetoj srpskoj imovini u FBiH, kao i zemljišta na kojima su podinute džamije na prostoru FBiH", rekao je Marčeta Srni.

Marčeta kaže da je na području Sarajeva podignut veliki broj džamija, ali da nije utvrđeno da li su izgrađene na privatnom ili državnom zemljištu.

On je rekao da nakon utvrđivanja stvarnog stanja na terenu, protjerani Srbi u FBiH moraju pokrenuti postupak vraćanja bespravno oduzete imovine i izmiještanja džamija po ugledu na rušenje pravoslavne crkve u Konjević Polju na zemljištu Fate Orlović.

"Mislim da je po ovom pitanju zatajila međunarodna zajednica i domaća javnost. O ovom složenom problemu u FBiH ne može se govoriti bez argumenata i dokaza", istakao je Marečeta.

On je rekao da Udruženje podržava odluku Ustavnog suda FBiH u kojoj se navodi da su prirodni resursi u nadležnosti lokalnih zajednica.

"Na području Drvara, Glamoča i Grahova godinama se vrši bespravna sječa šume i odvoze milioni kubika trupaca od čega lokalne zajednice nemaju nikakve koristi", zaključio je Marčeta.