Vijest o smrti supervizora Roberta Faranda, koji je umro 26. aprila 2022. godine, poznati američki list Washington post objavio je 1. maja ove godine, navode iz Vlade. 

Robert Farrand za brčanskog supervizora postavljen je odlukom Arbitražnog tribunala od 15. februara 1997. godine. U Brčko je stigao 5. aprila iste godine i na dužnosti je bio više od tri godine, odnosno do 2000. godine kada ga je na toj funkciji zamijenio Garry Matthews.