U prvom predmetu trenutno je aktivan prijedlog Dragane Lazić iz Gornjeg Crnjelova za ponavljanje postupka izdavanja građevinske dozvole, o čemu nije odlučeno, jer se spisi predmeta nalaze u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Okružnom sudu u Bijeljini i Vrhovnom sudu Republike Srpske.

 U drugom predmetu zahtjev za učešće u postupku D.O.O. „Dragstes“ Brčko je aktivan, ali o zahtjevu takođe nije odlučeno jer se spisi predmeta nalaze u Okružnom sudu u Bijeljini i Vrhovnom sudu Republike Srpske.

 O zahtjevima/prijedlozima D.O.O. „Dragstes“ i Dragane Lazić biće odlučeno u najkraćem mogućem roku ali čim navedeni organi donesu odluku o podnescima i spise predmeta vrate gradskom Odjeljenju za prostorno uređenje.

 Do ovakvog stanja u navedenim predmetima u smislu da se spisi predmeta nalaze kod različitih organa radi nadležnog postupanja je došlo zbog različitog odlučivanja Okružnog suda u Bijeljini u odnosu na Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske uprave Bijeljina, zbog čega je pomenuto Ministarstvo tražilo od Vrhovnog suda RS vanredno preispitivanje presuda Okružnog suda u Bijeljini.

 Gradonačelnik Ljubiša Petrović naglašava da podržava poštovanje zakonitosti i borbu za djelotvorne pravne mehanizme i dodaje da razumije problem koji ima preduzeće „Dragstes“.

„Gradsko Odjeljenje za prostorno uređenje mora poštovati nadležnosti viših organa izvršne vlasti, kao i činjenicu da su predmeti na odlučivanju u sudovima, zbog čega se ne može odlučiti o zahtjevima/prijedlozima dok se spisi ne vrate Odjeljenju za prostorno uređenje. Imate moju riječ i moje obećanje da ja lično nikada i ni u kom slučaju neću podržati nepravdu i malverzacije sa koje god strane one dolazile, ali morate shvatiti da ja nisam nadležan i školovan da donosim pravne odluke već za to postoje nadležne institucije i organi vlasti. Duboko vjerujem da će pravda u ovom slučaju biti zadovoljena i da će ovaj slučaj biti riješen u skladu sa zakonom, pravom i dokazima“, jasan je Petrović.