U toku je značajan investicioni ciklus i svi kapitalni projekti vezani za izgradnju i modernizaciju mreže i elektro energetskih objekata idu zacrtanom dinamikom, što će biti od obostranog interesa, kako za nas, tako i za krajnje kupce.

Uspješno smo prošli kroz proces restrukturisanja i sada sa adekvatnim brojem radnika, u potpunosti i kvaliteno, izvršavamo planirane aktivnosti.Tehnički parametri su i dalje na zavidnom nivou, posebno u segmentu smanjenja broja zastoja na elektro energetskoj mreži. Takođe, tekuću godinu ćemo završiti ispod planskih gubitaka, što je bio jedan od prioritetnih ciljeva „Elektro-Bijeljine“

Značajno je popravljeno i finansisjko poslovanje, tako da „Elektro-Bijeljina“ redovno izmiruje obaveze prema radnicima, javnim fondovima i Poreskoj upravi Republike Srpske.
S obzirom na razdvajanje djelatnosti u okviru Elektroprivrede Republike Srpske, čime je „Elektro-Bijeljina“ od 1.aprila 2021.godine, preduzeće koje se isključivo bavi distribucijom električne energije, Uprava „Elektro-Bijeljine“, zajedno sa Nadzornim odborom, sprovodi politiku naplate zaostalih potraživanja kod svih kupaca, koristeći mehanizam slanja opomena.

Sa sigurnošću možemo reći da će ZEDP „Elektro-Bijeljina“ ovu poslovnu godinu
završiti sa pozitivnim finansijskim rezultatom i ispunjavanjem svih ciljeva za 2021.godinu, čime ćemo se naći među najuspješnijim javnim preduzećima.