Na samom početku su razmatrani izvještaji javnih ustanova i preduzeća grada Bijeljina. Zabrinjavajuće je to da su predstavnici svih ustanova i preduzeća koji su danas izlagali svoje izvještaje istakli velika dugovanja grada Bijeljina prema tim ustanovama iz prethodne i iz ove godine, iako su pravili obaveze u skladu sa usvojenim budžetskim okvirom, te da ta dugovanja u značajnoj mjeri ugrožavaju dalji rad i funkcionisanje ovih ustanova i preduzeća, radnička prava zaposlenih i slično. Posebno je zabrinjavajuće to da je među tim ustanovama i JZU ,,Dom zdravlja“ Bijeljina kojem grad duguje oko 1.3 miliona KM za funkcionisanje i oko 500 000 KM za rekonstrukciju ambulanti, čime je ugrožena primarna zdravstvena zaštita naših sugrađana.


Ustanove i preduzeća čiji su izvještaji i programi rada razmatrani i usvajani su: JZU DOM ZDRAVLjA BIJELjINA, AGRARNI FOND GRADA BIJELjINA, JU GRADSKO POZORIŠTE „SEMBERIJA“ BIJELjINA, JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BIJELjINA, JP „VODE“ BIJELjINA, JU BANjA „DVOROVI“ DVOROVI, JIP „SIM“ BIJELjINA.Pored izvještaja javnih ustanova i preduzeća, od tačaka dnevnog reda koje su razmatrane i usvojene posebno treba istaći prijedloge odluka o usvajanju regulacionih planova ,,Industrijska zona IV" i ,,Agro - tržni centar" Bijeljina, prijedlog odluke o obrzbjeđivanju garancije od banke za provođenje postupka eksproprijacije za tzv. ,,Drinski nasip", prijedlog odluke o zajedničkom ulaganju kojim će biti izgrađen dječiji vrtić na lokalitetu tzv. ,,starog buvljaka", prijedlog odluke o utvrđivanju udruženja od opšteg interesa, prijedlog odluke o subvencionisanju nabavke seoskih imanja za mlade, kao i planove i programe koje se tiču dezinsekcije, deratizacije i suzbijanja zaraznih bolesti, kao i investicija u vodoprivredne objekte.Takođe, na prijedlog Gradonačelnika, usvojen je i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima u gradu Bijeljina, kojim je uvedena nova zone ,,Centar" u užem jezgru grada, koja će koštati 1,50 KM po satu, dok će će cijena ,,Crvene" zone povećati sa 1.00 KM na 1.20 KM, a ,,Plave" zone sa 0,50 KM na 0,60 KM. Takođe, doći će i do proširenja broja parking mijesta koja su obuhvaćena naplatom parkinga time što će i naplatu parkinga biti uključen i parking kod Saborne crkve i parking kod nove autobuske.

Predlagač svoj prijedlog obrazlaže time da su objekti republičkih i lokalnih institucija smješteni u užem jezgru grada, te da je potrebno omogućiti većem broju korisnika da zadovolji svoje administrativne i poslovne potrebe, što će se omogućiti kroz uvođenje nove zone ,,Centar" i više cijene u odnosu na ostale zone. Takođe, predlagač ističe da su postojeće cijene formirane 2007. i 2014. godine, te da trenutno imajući u vidu inflaciju, povećanje cijene rada i sve druge faktore, ne odgovaraju realnom stanju i ne mogu osigurati održiv sistem upravljanja kontrole i parkiranja, nadalje, predlagač ističe da treba uzeti u obzir i to da je ,,Patriot" DOO društveno - odgovorno preduzeće koje zapošljava ratne vojne invalide iz Odbrambeno - otadžbinskog rata te da prihod od naplate parkinga u najvećoj mjeri ide upravo ovom preduzeću za usluge kontrole sistema koje oni pružaju.

Sjednici Skupštine grada Bijeljina su prisustvovali i studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, sa kojim Skupština grada Bijeljina ima potpisan Protokol o saradnji.