ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ДАН 22.11.2023.год.

 

 

Датум

РЈ/Пословница

Електроенергетски објекат

 

Подручје без напајања

 

Разлог прекида испоруке

Вријеме прекида испоруке

 

 

 

 

 

Почетак

  Завршетак

22.11.2023.

 

Зворник

(Брањево)

 

DV10 kV Шепак

ТС: Шепачки Мост, Шепачко Брањево

Замјена далеководних стубова

08:00

14:00

22.11.2023.

Власеница

ДВ 35 kV TС 110/х kV Власеница - МХЕ Власеница

 

Корисници који се напајају из МХЕ Власеница, TП Славић Поље,

комплетан конзум на подручју Општине Хан Пијесак (током трајања промјене уклопног стања)

 

Радови фирме „Nexen“ д.о.о. Бања Лука на санацији далековода

 

08:00

 

15:30

 

 

08:30

 

16:00

22.11.2023.

Зворник

(Осмаци)

ТС 10/04 kV

Борогово

 

ТП: Борогово

 

Израда (спајање) уземљења

08:00

14:00

22.11.2023.

 

Бијељина (Драгаљевац)

 

ТС Д. Драгаљевац 1

НН излаз Мирковићи

Санација НН мреже

08:30

14:00

22.11.2023.

Бијељина

ТС Незнаних Јунака

 

Комплет ТС: дио улице Незнаних Јунака насеље Променада

 

Израда прикључка

09:00

12:00

22.11.2023.

Бијељина

ТС Крушик 1

 

1 НН излаз: дио улице Лазе Костића

 

Измјештање мјерног мјеста

08:00

11:00