Obilježavanje Međunarodnog dana demokratije pruža priliku da preispitamo stanje demokratije u našem društvu. Učešće građana u donošenju svih odluka u sferi političkog i javnog života ključno je za uspostavljanje i održavanje demokratskog upravljanja, vladavine prava, socijalne uključenosti i ekonomskog razvoja, te za unapređenje svih ljudskih prava. Tim povodom projekat PRAGG – Proaktivni građani i građanke organizovao je razgovore sa građankama i građanima na ulicama Banjaluke, Bijeljine, Čapljine, Gacka, Gradačca, Gradiške, Ilijaša, Jablanice, Laktaša, Modriče, Mostara, Nevesinja, Sanskog Mosta, Sarajeva, Tešnja i Tuzle.

 

„Međunarodni dan demokratije predstavlja dan kada je posebno važno istaći značaj demokratskih principa u izgradnji društva gdje je svaki glas bitan. 'Dani građanskog učešća' su jedinstvena prilika za sve građanke i građane Bosne i Hercegovine da otvoreno izraze svoje mišljenje o ključnim problemima u njihovim zajednicama i djeluju kao pokretači promjena u društvu. Na vlastima je da budu na usluzi građanima u rješavanju ovih problema“, rekao je Slaviša Prorok, menadžer PRAGG projekta.

 

Po pet ključnih problema iz svake od 16 lokalnih zajednica, koji su prema mišljenju građana prioritetni za rješavanje, će biti predstavljeni lokalnim vlastima.PRAGG će podržati grupe građana u zagovaranju rješenja dijela ovih problema.

 

Prava na učešće u donošenju odluka, zagovaranje i kreiranje javnih politika su važna u osnaživanju pojedinaca i grupa. Ova prava su neodvojivo povezana sa drugim ljudskim pravima kao što su pravo na mirno okupljanje i udruživanje, sloboda mišljenja i izražavanja i pravo na obrazovanje i informisanje.

 

„Švajcarska nastavlja da pruža snažnu podršku promovisanju demokratije i ljudskih prava u BiH. U skladu sa aktuelnim Programom saradnje Švajcarske u BiH 2021-2024. godine poseban akcenat stavljamo na unapređenje učešća građana u procesima donošenja odluka i kreiranju politika te promovisanju dobre uprave. Odgovornost svih nas je da čuvamo mir i stabilnost i damo vlastiti doprinos očuvanju održivog i inkluzivnog društva“, poručila je Snežana Kanostrevac-Cvijetić, programska menadžerica u Ambasadi Švajcarske u BiH.

 

Demokratija je isto toliko proces koliko i cilj, i samo uz puno učešće i podršku nacionalnih vlada, međunarodnih institucija, civilnog društva i – pojedinaca – ideal demokratije može se pretvoriti u stvarnost u kojoj će uživati svi, svugdje na svijetu.

 

Ovo je posebno važno danas, kada se prostor za slobodu mišljenja i djelovanja u BiH ubrzano smanjuje, a previše energije troši na zaustavljanje urušavanja dosegnutih demokratskih standarda umjesto na društveni napredak i bolji život građana“, izjavila je Nikolina Vilov Mahmutović, PRAGG menadžerica za komunikacije.

 

PRAGG financira Vlada Švicarske, a provodi ga konzorcij koji čine HELVETAS i NIRAS, u partnerstvu sa lokalnim partnerima - Centri civilnih inicijativa (CCI) i Institut za razvoj mladih KULT.