Takođe, usvojena je i odluka kojom se subvencija za boravak djece u privatnim vrtićima povećava sa 20% na 30%. Predsjednik Skupštine grada Bijeljina Aleksandar Đurđević, koji je predlagač ove tačke dnevnog reda, ocijenio je danas kao prijeko potrebno i nužno, usvajanje odluke kojom bi se subvencija za djecu u privatnim vrtićima povećala sa 20% na 30%. Đurđević je istakao da djeca koja idu u privatne vrtiće i djeca koja su smještena u javni vrtić „Čika Jova Zmaj“ moraju imati jednak tretman lokalne zajednice, zbog čega je Skupština grada 2021. godine i uvela ove subvencije.
Pored toga, na ovoj sjednici Skupština grada je završila kompletnu konkursnu proceduru i u mandat direktora Semberskih novina izabrala Zorana Zekanovića. Formiran je i Odbor za zdravlje grada Bijeljina, a raspisan je i javni konkurs za izbor članova Odbora za žalbe grada Bijeljina.
Na samom početku sjednice, zakletvu je položio novi odbornik u Skupštini grada Bijeljina Branislav Tekić sa liste Ujedinjene Srpske, koji u skupštinske klupe ulazi umjesto Marka Vlačića, takođe sa liste Ujedinjene Srpske.
Zbog nedolaska na sjednicu Skupštine grada od strane Gradonačelnika i drugih predlagača i obrađivača tačaka ispred gradske uprave, dio izvještaja o radu gradskih institucija i preduzeća ponovo je skinut sa dnevnog reda.Gradska uprava nije dostavila materijale za ovu redovnu sjednicu, iako je bilo važnih tačaka koje treba razmatrati. Još 3. avgusta je upućen podsjetnik Gradonačelniku i gradskim odjeljenjima koje tačke dnevnog reda treba da budu dostavljene, a urgencijom od 23. avgusta ponovo su napomenuti da su dužni da dostave materijale u skupštinsku proceduru.Pored onoga što je bilo planirano u Planu rada Skupštine, na prvom mjestu su tražene informacije koje se tiču afričke kuge svinja, da se sagleda sveukupno stanje i da Skupština grada i gradska uprava usaglase odluke koje treba usvojiti kako bi se pomoglo našim poljoprivrednicima koje je ova pošast zadesila. Ali ni informacija ni bilo kakav prijedlog odluke iz gradske uprave nisu stigli. Otvoreno je i pitanje rebalansa budžeta grada kroz koji je svu tu podrušku neophodno planirati i obezbijediti, a gradska uprava nije ni pokrenula proceduru izrade rebalansa budžeta.

Gradonačelnik, kao i Gradska uprava, nisu dostavili ni prijedloge kada je riječ o gradskim nagradama i priznanjima, iako su više puta napomenuti i upućen im je javni poziv. Iz tih razloga neće biti nagrađenih po prijedlogu Gradonačelnika, iako su u prethodnom periodu nadležna komisija i Skupština imali razumijevanja za prijedloge, te ih je većina bila uvažavana.

Skupština grada Bijeljine će, bez obzira na neodgovorno ponašanje Gradonačelnika i Gradske uprave i pokušaje opstrukcije, nastaviti da obavlja poslove u okviru svojih nadležnosti kako bi zaštitila interese građana i omogućila normalno funkcionisanje grada, u mjeri u kojoj je to maksimalno moguće.