Датум РЈ/Пословница Електроенергетски објекат

Подручје без напајања

 Разлог прекида испоруке Вријеме прекида испоруке

     Почетак Завршетак

26.05.2023. Власеница ДВ 10 kV Шековићи из МХЕ Тишча

Иза Л.Р 1024 Села: Јасен, Кљештани,Луке, Доле, Брда иТрново Реконструкција далековода 08:30 14:30

26.05.2023. Зворник ДВ 10kV Узовница од растављача R11-1 ТП Мочила, Буљубашићи, Сефићи Бајрићи, Јошаница Стара, Јошаница Нова, Јошаница брдо, Султановићи Јошаница поток, Кадрићи, Ћамлија, Планина, Самари, Срп.Снагово 1-нова, Срп.Снагово 1, Мехмедићи, Маричићи, Косовача, Церик, Срп.Снагово 2-Борићи, Рашидов Хан и Перуника Замјена постојећих дрвени стубова новим дрвеним стубовима 09:00 15:00

26.05.2023. Угљевик ДВ 10 kV Корај-иза ЛР 10 Насеља: Тутњевац, Пушковац, Корај, Милино Село, Миросавци Замјена стубова и расјека растиња 08:00 14:30

26.05.2023. Зворник ТС 10/04 kV Скочић 1 ТП Скочић 1 НН излаз према Милићима Постављање и затезање кабла  СКС 4*70 на подигнуте стубове . 08:00 15:00

26.05.2023. Власеница (Шековићи) ДВ 10 kV Папраћа из ЧТС 35/10 kV Шековићи Насеља : Жељезник, Победарје, Башићи, Корјен, Калабаче, Добрић, Видаковићи, Велика Њива, Браинци, Павловићи, Папраћа, Оџак, Ашћерићи, Зидоње Замјена дотрајалих дрвених стубова и расјеча трасе далековода 09:00 14:00

26.05.2023 Угљевик ТС Малешевци 2 НН излаз – бр.2 Уређење прикључака 08:00 12:00

26.05.2023 Угљевик (Лопаре) ТС Пушковац 1 НН излаз – Марјановићи Реконструкција НН мреже 08:30 14:30

26.05.2023 Угљевик (Лопаре) ТС Бријест НН излаз – Томићи-Којићи Санација НН мреже 08:30 14:30

26.05.2023. Бијељина ТС Попови 7-БХ телеком Комплет ТС Изградња НН излаза 10:00 12:00

26.05.2023. Бијељина ТС Саве Јовановића 1 НН излаз: дио Лозничке улице Санација НН мреже 08:00 10:00