Stojičićeva je, tokom sastanka u Banjaluci sa predsjednikom Udruženja "Zajednica učeničkih i studentskih domova jugoistočne Evrope" Nenadom Milenovićem, istakla da je na osnovu regionalnog iskustva cilj da i domovi u Republici Srpskoj budu održivi i u periodima ljetnih raspusta kada učenici ne koriste raspoložive kapacitete.

Milenović je upoznao Stojičićevu o zaključcima "Prve međunarodne konferencije učeničkih i studentskih domova jugoistične Evrope" koja je organizovana u januaru u Beogradu, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Na sastanku je razgovarano o značaju studentskih i đačkih domova u periodima različitih vanrednih situacija, a naglašen je i značaj domova za organizovanje različitih vaspitno-obrazovnih seminara, sportskih takmičenja i kulturnih aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola.

Bilo je riječi i o opredijeljenosti Udruženja "Zajednica učeničkih i studentskih domova jugoistočne Evrope" da doprinese edukaciji direktora i vaspitača iz đačkih domova kako bi rukovođenje domovima, kao i rad sa djecom bili u skladu sa najvišim standardima.