Pregled incidenata na području Bijeljine za dan 19.03.2023. godine u vremenskom periodu od 07,00 časova do 13,00 časova:

Policijska uprava Bijeljina oko 07,00 časova putem elektronske pošte zaprimila je prijavu Komisije za opoziv gradonačelnika, da je 18.03.2023. godine oko 13,00 časova, uručila izborni materijal predsjedniku Biračkog odbora za biračko mjesto broj 029B111. Imenovani je preuzeti izborni materijal dovezao u prostorije određene za biračko mjesto oko 19,00 časova, tako da je birački materijal od 13,00 do 19,00 časova bio nezaštićen. Predsjednik Biračkog odbora postupao je suprotno odredbama odredbama Pravilnika o načinu opoziva gradonačelnika/načelnika grada/opštine. Policijski službenici Policijske uprave Bijeljina postupaju po zaprimljenoj prijavi. O svemu navedenom obavješten je i postupajući tužilac.

Povodom teksta na pojedinim portalima u kojima su izneseni navodi da je Policijska uprava Bijeljina,odnosno policija sa biračkog mjesta udaljila potpredsjednika Skupštine grada Bijeljina Mustafu Gradaščevića, jer je neposredno uticao na birače da se izjasne za opoziv gradonačelnika Bijeljine, saopštavamo da nismo preduzimali bilo kakve mjere i radnje prema navedenom licu.

Napominjemo, da zbog održavanja ,,Referenduma 2023“ lokacija za izdavanje ličnih dokumenata u Policijskoj upravi Bijeljina (referat ličnih karata, prebivališta, boravišta i JMB, uključujući akviziciju) radi danas, 19. marta do 19,00 časova.