Ispravljanje grešaka je neizbježan zahtjev ako kvantni računari žele da ispune svoje obećanje o rješavanju problema koji su izvan dometa klasičnih mašina, kao što je razlaganje velikih cijelih brojeva u proste brojeve ili razumevanje detaljnog ponašanja hemijskih katalizatora.

"Postignuće Google-a je impresivno, jer je veoma teško postići bolje performanse sa velikom veličinom koda", kaže Barbara Terhal koja se specijalizovala za kvantnu korekciju grešaka na Tehnološkom univerzitetu Delft u Holandiji.

Poboljšanje je i dalje malo, priznaju Google istraživači, a stopa grešaka treba mnogo više da opadne.

"Malo je palo, potrebno nam je da se mnogo smanji", rekao je Hartmut Neven, koji nadgleda odjeljenje za kvantno računarstvo u sjedištu Googlea.