Vozila koja su nabavljena za „Komunalčev“ vozni park su zapremine tovarnog prostora 8, 16 i 22 m3. Ova investicija u koju je uloženo 534.105 konvertibilnih maraka je prva investicija u obnavljanju voznog parka nakon 2018. godine. Ona je primjer dobrog poslovanja preduzeća, koje je uvijek u službi i interesu građana.

Ova vozila će se koristiri za odvoz otpada u užem centru grada, a po potrebi i na širem terenu koji je u skladu sa Odlukom o prikupljanju, odvoženju i deponovanju komunalnog otpada u nadležnosti AD "Komunalac" Bijeljina.

Nabavkom kamiona, stekli su se uslovi za dodatno poboljšanje kvaliteta usluga ovog javnog komunalnog preduzeća, ali i za poboljšanje uslova rada radnika koji rade na prikupljanju otpada. Ovo je još jedan od načina kojim je omogućeno da kvalitet usluga koje pružamo građanima bude na višem nivou - saopšteno je iz „Komunalca