Датум РЈ/Пословница Електроенергетски објекат

Подручје без напајања

 Разлог прекида испоруке Вријеме прекида испоруке

     Почетак Завршетак

25.01.2023. Бијељина ТС Брчанска цеста 1 НН излаз: Дио улице Стефана Дечанског Санација НН мреже и прикључка 08:00 13:00

25.01.2023. Угљевик (Лопаре) ДВ 10 kV Потраш иза Л.Р. бр.6 Насеља: Потраш,Бусија Поправка ВН растављача на ЖТС Бусија,расјека и затезање ужади према ЖТС Потраш 09:00 14:00

25.01.2023. Зворник ТС 10/04 kV ТШЦ ТП ТШЦ НН излаз према млину  Санација НН мреже 09:00 13:00

25.01.2023 Бијељина (Јања) ТС10/0,4kV Бјелошевац-2 Излаз Недељковићи и Ђукановићи Замјена стуба на нн мрежи и санација дијела мреже. 09:00 13:00

25.01.2023 Бијељина Лединци 2 Дио ул. Рачанска Измјештање м.м. 09:00 13:00