Ovaj poplavni talas Drine mimoišao je Semberiju i Popove, ali je pokazao da sredstva kao što su gumene čizme, kabanice i rukavice, moraju u svakom trenutku biti na raspolaganju građanima koji obilaze obalu Drine i svoja imanja

Predsjednik Mjesne zajednice Popovi Dejan Vuković je, preuzimajući opremu, izrazio zadovoljstvo naglasio važnost samoorganizovanja građana i postojanja sistema zaštite i samozaštite kako bi se preduprijedile veće štete poput onih koje su zadesile ovo selo u poplavama 2010. i 2014. godine. 

„Hvala potpredsjedniku Skupštine grada na donaciji koja je izuzetno značajna. Oprema će biti u prostorijama Mjesne zajednice Popovi i na raspolaganju građanima. Savjet mjesne zajednice je spreman da dalje radi na organizaciji sistema koji bi na terenu angažovao građane kako bismo zaštitili i živote i imovinu, “ naglasio je Vuković.