Najveći broj saobraćajnih nezgoda sa ovim kategorijama registrovan je kao posledica nepropisnog kretanja pješaka, kretanje kolovozom pod dejstvom alkohola, kao i kretanje pješaka kolovozom u van naseljenom mjestu bez svjetloodbojnog prsluka. 

Kao bi uticali da se smanji crna statistika apelujemo na pješake i bicikliste da koriste svjetloodbojni prsluk koji u značajnoj meri pomaže da pješak bude uočen od strane vozača. Zimski period karakterističan je i po tome što veći broj naših sugrađana nosi tamnu odjeću ( janke i kape) što u mnogome otežava njihovu vidljivost a posebno u ulicama i mjestima koji nisu osvjetljeni.

Iz tih razloga, apelujemo kao na pješake tako i na bicikliste, kao ranjivim kategorijama učesnika u saobraćaju da u uslovima smanjene vidljivosti, a naručito u periodu od 16,00 časova koriste svjetloodbojni prsluk, da u van naseljenom mjestu koriste lijevu ivicu puta, da kolovoz prelaze isključivo na obilježenom pješačkom prelazu, kao i da se ne kreću kolovozom ukoliko su pod dejstvom alkohola. 

Ne dozvolite da postanete dio crne statistike! Ako ste pješak nosite odjeću koja na sebi ima flurocentne i svjetle djelove kao bi bili uočeni od strane vozača kao učesnika u saobraćaju.