Razlog zapravo leži u sve većoj dostupnosti napredne 5G mreže, zbog čega je potrebno osloboditi frekvencijski spektar, pa su planirana postupna isključenja 2G i/ili 3G signala. Isključenja variraju od države do države, ali izgledno je da će u skoro vrijeme zaživjeti u većini država EU.

Kako bi i dalje neometano koristili mobilne usluge prilikom posjeta inozemstvu, te kako bi u domaćoj mreži  uživali u prednostima brzog interneta u pokretu, korisnicima predlažemo da što prije naprave zamjenu svojih starih kartica za nove 4G/USIM kartice.