ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ДАН 02.12.2021. год.

 

 

Датум

РЈ/Пословница

Електроенергетски објекат

 

Подручје без напајања

 

Разлог прекида испоруке

Вријеме прекида испоруке

Почетак

   Завршетак

02.12.2021.

 

Зворник

ТЛ Осмаци

 

ДВ10KV Осмаци

 

Кула,Какањ,Осмаци,Шехер,

Лике,Борогово,Пантелићи,

Сајтовићи,Зелина,Врело,

Ракино Брдо

 

Санација ВН мреже

(замјена стубова)

10:00

16:00

02.12.2021

Братунац

ТТ Братунац

 

ТС 10/04 kV

Ламела „Б“

 

НН излаз бр : 4

Прикључење купаца

09:00

09:30