Dana 18. novembra 2020.godine , tokom prenosa uživo, njemačka policija mu upala mu je u kuću i izvršila njegovo hapšenje. Prije 8 dana, tačnije 23.novembra  Dr Noack je upozorio svjetsku javnost da se čestice grafen hidroksida koje su po njegovom mišljenju " žileti nano veličie" nalaze u vakcinama.

U videu koji je objavio govorio je vrlo konkretno o tome kako grafen hidroksid djeluje poput žileta u krvi,izaziva moždane udare ili oštećuje srce. Tvrdio je da se toksikološkim analizam grafen hidroksid ne može uočiti u vakcinama, nego isključivo Mikro-Raman spektroskopijom. Kao najrizičniju kategoriju naveo je sportiste koji će umrijeti zbog njihovog intenzivnog krvotoka tj ubrzane cirkulacije.

Pozvao je sve koji mogu ili žele da opovrgnu njegovu naučnu analizu i apelovao na prestanak vakcinacije. Austrijske doktore i kancelara Aleksandera Šalenberga je nazvao masovnim ubicama jer su naložili obaveznu vakcinaciju.

Smrt dr Noacka je potvrdila  njegova partnerka koja se nalazi u drugom stanju..U video zapisu ona plače i govori da se nije bojao umrijeti i da je znao da je dijeljenje ovih informacija sa svijetom opasno. Međutim bio je uvjeren da je ispravno upozoriti svijet.

Rekla je da je napad bio nasilan, prikriven i iznenadan te da nije preživio teške povrede.

Dr Andreas Noack je bio specijalista za ugljenik i vodeći evropski hemičar sa ekspertizom u tehnologijama ugljenika.

Evo prezentacije s titlovima : Video