Izvršni direktor za opšte i pravne poslove u RiTe Ugljevik Slobodan Marković rekao je da 24. novembar nije slučajno odbran za slavu preduzeća jer je tog dana 1995. godine, tri dana nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, pokrenuta proizvodnja, što je tada bilo veoma značajno, ne samo za ovaj kraj nego za cijelu Republiku Srpsku.

“Od ovog objekta direktno je zavisilo da li imamo električnu energiju ili restrikciju. Ovo preduzeće vodi konstantnu brigu o porodicama poginulih boraca. Preko 130 radnika primljeno je iz boračke populacije i te porodice smo, takođe, pomogli u rješavanju njihovih stambenih problema”, rekao je Marković novinarima.

On je naveo da se trenutno za djecu koja su iz kategorije poginulih boraca daje 16 stipendija, što je kontinuirana briga preduzeća.

Predsjednik Boračke organizacije Ugljevik Jovan Marinković zahvalio je rukovodstvu RiTe Ugljevik što se svake godine uoči slave prvo sjeti onih koji su svoje živote ugradili u Republiku Srpsku.

“Ova firma pomaže ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih, a većina je ovdje našla svoj hljeb, da prehranjuje svoje porodica. Ovdje imamo i firmu `Preporord` koju je osnovala Boračka organizacija, a zahvaljujući kojoj ovi ljudi prehranjuju svoje porodice”, rekao je Marinković.