ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ДАН 25.11.2021. год.

 

 

Датум

РЈ/Пословница

Електроенергетски објекат

 

Подручје без напајања

 

Разлог прекида испоруке

Вријеме прекида испоруке

Почетак

   Завршетак

25.11.2021

Братунац

ТТ Братунац

ТС 10/04 kV Дуванска

 

НН Излаз 4

Прикључење купца

08:30

09:00

25.11.2021

Братунац

ТТ Братунац

ТС 10/04 kV

Ламела „Б“

 

НН Излаз 4

Прикључење купца

09:30

10:00

25.11.2021

Братунац

ТТ Братунац

ТС 10/04 kV

Глогова 1

НН Излаз 2

Прикључење купца

11:00

11:30

25.11.2021

Братунац

ТТ Братунац

ТС 10/04 kV Коњевић поље 3

 

НН Излаз 3

Прикључење купца

12:30

13:00

25.11.2021

Братунац

ТТ Скелани

ТС 10/04 kV  Ватљевићи

 

НН Излаз 2

Прикључење купца

10:00

10:30

25.11.2021

Братунац

ТТ Сребреница

ДВ 10 кV Осмаче

Насељена мјеста:

Јадар насеље, Брежани, Осмаче,Крагљивода,  Постоље, Сулице, Шљивице,Скејићи, Миличевичи,Топлица, Трубари, Крњићи,Токољаци, Језеро, Прибидоли, Кушићи, Савићи, Височник, Букова глава, Скендеровићи, Вукосављевићи, Стожерско, Димнићи,Горње Сасе,Брезовице, Моћевићи, Опарци, Магудовићи, Ратковићи, Познановићи, Поткорјен, Шубин,

Расјека трасе ДВ

11:00

13:00

25.11.2021

Братунац

ТТ Сребреница

ДВ 10 кV  Клотијевац

Насељена мјеста: Карачићи, Кнезови, Урисићи, Љесковик, Међе, Прохићи, Клотијевац, Гладовићи, Каћино брдо, Беширевићи, Осат, Сједаче, Рађеновићи, Ђурђевац

Расјека трасе ДВ

11:00

13:00

25.11.2021.

Бијељина

 ТС Средња Чађавица

1 НН излаз

Реконструкција НН мреже

08:00

14:00

25.11.2021.

Бијељина

 ТС Центар 2

1 НН излаз

Измјештање АБ стуба

09:00

12:00

25.11.2021.

Бијељина

 ТС Рачанска 2

1 НН излаз

Санација НН мреже

08:00

14:00