Usjevi pšenice na području Semberije trenutno su u dobrom stanju, bez obzira na loše vremenske uslove. Poljoprivredni proizvođači  ove godine mogu da se nadaju dobrom prinosu i kvalitetu, naročito ako su primjenjene sve agrotehničke mjere.

I ove kao i prethodnih godina, u semberiji je pšenicom zasijano izmeđ 16 i 17 000 duluma. Ona je za sada u dobrom i zadovoljavajućem stanju iako su vremenski uslovi bili promjenjivi. ''Ratari su na vrijeme uspjeli zaštititi usjeve kada je to bilo potrebno, odnosno onda kada su oni bili u fazi cvjetanja-jer je to optimana faza za zaštitu od bolesti klasa objašnjava Radmila Nešković, viši stručni saradnik za ratarstvo i povrtlarstvo objšanjava.

Boško Radić, poljoprivredni proizvođač, pod pšenicom ove godine zasijeao je   500 duluma zemljišta. Za sada sve izgled lijepo a i dosta je truda i rada uloženo kaže on.. Jedino što  mu sada kao i svim ostalim  proizvođačima preostaje, jeste da se nada pogodnim vremenskim uslovima.

Što se tiče podsticaja za proizvođače pšenice, oni i ove godine ostaju isti...300 KM po hektaru što je prilično malo objašnjava Radić ali to nije jedini problem sa kojim se ratari suočavaju.

Žetva pšenice će ove godine kasniti zbog niskih teperatura i čestih padavina i kasniće sigurno 15-20 dana.

Izvor: RTV Slobomir